De voordelen van LOB Extra!

 • LOB ontwikkeling

 • Aansprekend voor de doelgroep

 • Veilige omgeving

 • Digitale mogelijkheid voor communicatie

Dit is LOBbook!

Een beveiligd digitaal instrument voor loopbaanoriëntatie & begeleiding!

De juiste beroepskeuze

Door loopbaanoriëntatie en begeleiding krijg je als student meer inzichten in je eigen kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren. Zo helpt LOB je bij het maken van de juiste opleidings- en beroepskeuzes. Uit onderzoek blijkt ook dat jongeren hierbij graag begeleid willen worden. Concreet gaat het bij LOB om het ontwikkelen van vijf zogenaamde loopbaancompetenties:

 1. Ontdek je talent
 2. Ontdek je passie
 3. Ontdek je werkplek
 4. Zelf aan zet
 5. In gesprek met

LOBbook

LOBbook Is een digitaal instrument waarmee je als student op een eenvoudige en prettige manier kunt werken aan deze vijf competenties die je een stap op weg helpen in het keuzeproces. Het instrument is hiervoor speciaal ontwikkeld en biedt ondersteuning op weg naar het maken van passende keuzes.
Natuurlijk werk je ook binnen je opleiding en tijdens je stages aan deze competenties. Dit doe je door middel van velerlei activiteiten, en het voeren van gesprekken met je begeleider over de opgedane ervaringen. Ervaring heeft geleerd dat het werken met een digitaal instrument goed kan helpen bij deze verschillende activiteiten. En dat het daarnaast natuurlijk ook leuk is om te doen.

Veiligheid & privacybescherming

LOBbook is een volledig beveiligde en afgeschermde omgeving waar leerling, leraar en stagebegeleider met elkaar kunnen communiceren. Daarbij zijn alle uitgewisselde gegevens en gesprekken op een manier beveiligd die uitlekken naar de buitenwereld voorkomen, zowel nu als in de toekomst. Hierdoor zal het niet zo zijn, bijvoorbeeld zoals bij andere bekende open sociale netwerken (Facebook en dergelijke), dat over jaren nog gegevens terug te vinden zijn van leerlingen, leraren via Google en dergelijke.

Lees verder

LOB ontwikkeling

In onze maatschappij moeten jongeren al heel jong een keuze maken voor een studierichting. Zo vroeg zelfs dat ze soms niet precies weten wat ze later willen worden. Dit kan grote gevolgen hebben: valt de opleiding tegen, dan is de kans op uitval groot. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) stelt onderwijsinstellingen in staat studenten beter en professioneler te helpen bij het maken van keuzes. De studenten doen praktijkervaringen op en leren hierop professioneel te reflecteren. Hierdoor krijgen zij goed inzicht in hun talenten, kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden en kiezen weloverwogen voor een vervolgopleiding of beroep.

Door loopbaancompetent gedrag aan te leren leggen ze een fundament voor een leven lang leren. Dat is nu essentiëler dan ooit; de arbeidsmarkt verandert en daarmee ook de beroepsbeoefenaar. Van de toekomstige beroepsoefenaar wordt veel meer zelfsturing verwacht. Hij is breder opgeleid, maakt gebruik van wisselende vaardigheden en technieken, leert in kortere trajecten, bindt zich minder aan vaste werkgevers en heeft tijdens zijn beroepsleven meer dan tien banen. De mbo-opleidingen van nu moet de basis leggen voor het loopbaanleren van de toekomst. Studenten moeten met hun docenten in gesprek kunnen over de zin en betekenis van hun ervaringen als aankomend vakman en als burger. Deze ontwikkeling vraagt van elke docent een stap qua professionalisering.

De loopbaancompetenties

Jongeren hebben behoefte aan begeleiding bij het maken van de juiste opleidings- en beroepskeuzes. Dit blijkt uit diverse onderzoeken. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding geeft een student meer inzicht in zijn eigen kwaliteiten, zijn mogelijkheden en drijfveren. Zo helpt LOB een student bij het maken van de juiste opleidings- en beroepskeuzes. Concreet gaat het bij LOB om het ontwikkelen van vijf loopbaancompetenties. Hoewel af en toe verschillende termen gebruikt worden, gaat het op het vmbo en het mbo om dezelfde loopbaancompetenties:

 • Capaciteitenreflectie: over welke capaciteiten beschik ik?
 • Motievenreflectie: passen deze capaciteiten bij wat ik voor ogen heb en bij mijn eigen drijfveren/waarden?
 • Werkexploratie: welk soort werk past bij mijn wensen/waarden en wat zijn mijn toekomstmogelijkheden?
 • Loopbaansturing: hoe geef ik vorm aan mijn loopbaan om bovenstaande te bereiken? Welke zaken moet ik mij nog eigen maken qua leer- en of werkproces?
 • Netwerken: hoe bouw ik binnen mijn werkgebied contacten/netwerk op, gericht op een baan of verdere loopbaangerichte ontwikkeling?

Om studenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun loopbaancompetenties is het belangrijk dat mbo-instellingen in het curriculum loopbaanlessen en LOB-activiteiten programmeren, waarin studenten hun vaardigheden kunnen trainen. Denk aan het leren netwerken, het oefenen met benoemen van kwaliteiten en motieven, het inzicht krijgen in verschillende beroepen, et cetera.

Communicatief

LobBook is een instrument dat is ontwikkeld in het kader van het Stimuleringsproject LOB in het mbo. Het instrument is gebaseerd op de ervaringen van DC extra. Dit is een instrument, ontwikkeld door Drenthe College voor kwetsbare jongeren.
Het instrument biedt een laagdrempelig interactief (gesloten) Social Media Systeem voor studenten en docenten, die aansluit bij de digitale beleveniswereld van de student.
Dit instrument biedt een laagdrempeligere, nabijere en directere vorm van communicatie. En daarmee een concrete en directe ondersteuning bij de begeleiding van studenten in hun keuze- en ontwikkelingsproces.

Voor een optimale inzet van LobBook spelen docenten en begeleiders een sleutelrol. Hun taak wordt intensiever en belangrijker. Zij verbinden zich aan de studentengroep waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Zowel binnen als buiten de lessen zal de docent zich meer met de studenten verbinden. Hij biedt een ondersteunende rol om de (eerste) vragen bij het werken met LobBook te beantwoorden en de studenten wegwijs te maken. Ook biedt hij, daar waar wenslijk informatie aan ouders over het gebruik van LobBook

Heeft u vragen? Stel ze gerust!

Misschien hebben we uw vraag al eerder beantwoord, kijk eens in de veelgestelde vragen hieronder...

Heeft u een andere vraag?

Neem contact op over LOBbook

Meld u direct aan of ontvang eerst meer informatie over ons platform!

Direct aanmelden

Ik wil onze onderwijsinstelling graag aanmelden voor LOBbook.


Na het versturen van dit formulier nemen wij contact met u op om uw aanmelding te verifiëren en af te ronden.

Meer informatie aanvragen